عضویت بین المللی مالکان سگ

صدور کارت عضویت سازمان جهانی سگ iku 


اغاز ثبت نام و نام نویسی عمومی مالکان سگ و علاقمندان جهت دریافت کارت عضویت و استفاده از خدمات مختلف نماینده iku در ایران در جهت بهره برداری و دریافت تخفیفات ویژه در بخش های 

اموزش و تربیت 

مسابقات و رویدادهای رقابتی 

 خدمات درمانی 

سمینار های بین المللی 

و ده ها خدمات دیگر ...


تلفن تماس 02636331211